Hargai suara (vokal) kamu, hargai suara gitar kamu, hargai lagu kamu.